Počas záručnej lehoty vynaložíme maximálne úsilie, aby sme vám poskytli uspokojivé služby. Aby ste sa uistili, že získate všetky výhody záruky na produkt, prečítajte si pozorne nasledujúce časti:

Potvrdzujeme nižšie:

Záručná doba:
Záručná doba na kovové a neželezné materiály je 1 rok od dátumu dodania na nákladnom liste.

Rozsah záruky:
Všetky produkty predáva skupina Acree Intl Group:
A) Dodávať rôzne priemyselné materiály;
B) Pravidelne kontrolujte e-mailom alebo telefonicky a poskytujte rady pre rôzne aplikácie
C) Chybné súčiastky je možné vrátiť do závodu, ktorý sa má vymeniť;

Rozsah záruky nezahŕňa:
Poruchy spôsobené fyzickým poškodením, nesprávnou prevádzkou, neoprávnenými zmenami výrobku alebo inými prírodnými alebo človekom spôsobenými katastrofami.

Pre akékoľvek zistenia kontaktujte prosím nasledujúce čísla: + 86-17751196520